• САНИРАНЕ НА БЛОК „ЗДРАВЕЦ“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -Март 2015 г. сдружението е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (март 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Пецински“ ЕООД и „Трауминвест“ ЕООД – и двете от гр.Варна;
 • -В началото на м.юни 2015 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В края на м.юни 2015 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През септември 2015 г. е подписан договор с дружество „ИСА 2000“ ЕООД гр.София;
 • -През м.септември 2015 се проектира
 • -През септември 2015-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През октомври 2015-та започват строителните работи.
 • -Сградата е въведена в експлоатация през декември 2015 г -	Има 48 апартамента, в три входа.
 • САНИРАНЕ НА БЛОК „ИГЛИКА“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -През декември 2015 г. сдружението „Иглика“ е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД Добрич и „Трауминвест“ ЕООД от гр.Варна;
 • -В началото на м април 2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В средата на м.април 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През юни 2016 г. е подписан договор с дружество „Добруджа Билдинг Линк“ гр.Добрич;
 • -През м.юли 2016 се проектира;
 • -През юли 2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През август 2016-та започват строителните работи.
 • -Строителството приключи през септември 2016-та г.
 • -Има 70 апартамента, в четири входа.
 • САНИРАНЕ НА БЛОК „ДЕТЕЛИНА“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -През декември 2015 г. сдружението „Детелина“ е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД Добрич и „Диамант“ ЕООД от гр.Русе;
 • -В началото на м април 2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В началото на м.май 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През юли 2016 г. е подписан договор с дружество „Костофф“ ЕООД  гр.Добрич;
 • -През м.юли-август 2016 се проектира;
 • -През юли 2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -В края на август 2016-та започват строителните работи.
 • -Строителството приключва през октомври 2016-та .
 • -Има 36 апартамента, в два входа.
 • САНИРАНЕ НА БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -През декември 2015 г. сдружението „Хан Тервел“ е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД Добрич и „Диамант“ ЕООД от гр.Русе;
 • -В началото на м април 2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В началото на м.май 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През юли 2016 г. е подписан договор с дружество „Екострой“ АД  гр.Добрич;
 • -През м.юли-август 2016 се проектира;
 • -През юли 2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -В средата на август 2016-та започват строителните работи.
 • -Строителството приключи през септември 2016-та .
 • -Има 45 апартамента, в три входа.
 • САНИРАНЕ НА БЛОК „ЗЛАТЕН КЛАС“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -Март 2015 г. сдружението ( с име „Златен шанс“ ) е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (март 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Пецински“ ЕООД и „Трауминвест“ ЕООД – и двете от гр.Варна;
 • -В началото на м.юни 2015 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В края на м.юни 2015 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През септември 2015 г. е подписан договор с дружество „Дъга Апостол“ ЕООД гр.Добрич;
 • -През м.септември 2015 се проектира;
 • -През септември 2015-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През октомври 2015-та започват строителните работи.
 • -Сградата е въведена в експлоатация през декември 2015 г.
 • -Има 36 апартамента, в два входа.
 • САНИРАНЕ НА БЛОК „ПРОГРЕС“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
 • -През декември 2015 г. сдружението „Прогрес“ е одобрено за финансиране;
 • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД Добрич и „Трауминвест“ ЕООД от гр.Варна;
 • -В началото на м април 2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
 • -В средата на м.април 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През юни 2016 г. е подписан договор с дружество „Инженеринг Изгрев 11“ гр.Варна;
 • -През август 2016-та започват строителните работи.
 • -През м.юли 2016 се проектира;
 • -През юли 2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • -През август 2016-та започват строителните работи.
 • wowslider.net
 • -Има 42 апартамента, в три входа.