• САНИРАНЕ НА БЛОК „ЗДРАВЕЦ“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -Март 2015 г. сдружението е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (март 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Пецински“ ЕООД и „Трауминвест“ ЕООД – и двете от гр.Варна;
  • -В началото на м.юни 2015 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В края на м.юни 2015 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През септември 2015 г. е подписан договор с дружество „ИСА 2000“ ЕООД гр.София;
  • -През м.септември 2015 се проектира
  • -През септември 2015-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През октомври 2015-та започват строителните работи.
  • -Сградата е въведена в експлоатация през декември 2015 г -	Има 48 апартамента, в три входа.
  • САНИРАНЕ НА БЛОК „ИГЛИКА“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -През декември  2015 г. сдружението „Иглика“ е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД  Добрич и „Трауминвест“ ЕООД от гр.Варна;
  • -В началото на м април  2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В средата  на м.април 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През юни 2016 г. е подписан договор с дружество „Добруджа Билдинг Линк“ гр.Добрич;
  • -През м.юли 2016 се проектира;
  • -През юли  2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През август  2016-та започват строителните работи.
  • -Строителството приключи през септември 2016-та г.
  • -Има 70 апартамента, в четири  входа.
  • САНИРАНЕ НА БЛОК „ДЕТЕЛИНА“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -През декември  2015 г. сдружението „Детелина“ е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД  Добрич и „Диамант“ ЕООД от гр.Русе;
  • -В началото на м април  2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В началото  на м.май 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През юли 2016 г. е подписан договор с дружество „Костофф“ ЕООД   гр.Добрич;
  • -През м.юли-август 2016 се проектира;
  • -През юли  2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -В края на  август  2016-та започват строителните работи.
  • -Строителството приключва  през октомври 2016-та .
  • -Има 36 апартамента, в два  входа.
  • САНИРАНЕ НА БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -През декември  2015 г. сдружението „Хан Тервел“ е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД  Добрич и „Диамант“ ЕООД от гр.Русе;
  • -В началото на м април  2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В началото  на м.май 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През юли 2016 г. е подписан договор с дружество „Екострой“ АД   гр.Добрич;
  • -През м.юли-август 2016 се проектира;
  • -През юли  2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -В средата на  август  2016-та започват строителните работи.
  • -Строителството приключи през септември  2016-та .
  • -Има 45 апартамента, в три  входа.
  • САНИРАНЕ НА БЛОК „ЗЛАТЕН КЛАС“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -Март 2015 г. сдружението ( с име „Златен шанс“ ) е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (март 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Пецински“ ЕООД и „Трауминвест“ ЕООД – и двете от гр.Варна;
  • -В началото на м.юни 2015 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В края на м.юни 2015 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През септември 2015 г. е подписан договор с дружество „Дъга Апостол“ ЕООД гр.Добрич;
  • -През м.септември 2015 се проектира;
  • -През септември 2015-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През октомври 2015-та започват строителните работи.
  • -Сградата е въведена в експлоатация през декември 2015 г.
  • -Има 36 апартамента, в два входа.
  • САНИРАНЕ НА БЛОК „ПРОГРЕС“ – КАК СЕ СЛУЧИ ?
  • -През декември  2015 г. сдружението „Прогрес“ е одобрено за финансиране;
  • -Същият месец (декември 2015 г.) Община Тервел изработва и обявява открита процедура за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване.Избрани са фирмите „Билдконтрол“ ЕООД  Добрич и „Трауминвест“ ЕООД от гр.Варна;
  • -В началото на м април  2016 г. обследванията са готови и общината започва работа по обществена поръчка за инженеринг на сградата (проектиране и строителство);
  • -В средата  на м.април 2016 г. е обявена поръчка за изпълнител на инженеринга и поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През юни 2016 г. е подписан договор с дружество „Инженеринг Изгрев  11“  гр.Варна;
  • -През август  2016-та започват строителните работи.
  • -През м.юли 2016 се проектира;
  • -През юли  2016-та година се сключват договори за строителен надзор и инвеститорски контрол;
  • -През август  2016-та започват строителните работи.
  • wowslider.net
  • -Има 42 апартамента, в три  входа.