Информация за обществеността по чл.19, ал. 3 от ЗУОРЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

( публикувано на 21.02.2018 г.)

Информация за обществеността по чл.19, ал. 3 от ЗУО

( публикувано на 16.11.2017 г.)