Протоколи от общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"