ПРОЕКТ: „Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел, в участъци както следва: За гр.Тервел: улици „Ст.Караджа“, „ Цар Иван Асен II, „Черно море“,“Вихрен“, „Гео Милев“, „Иван Вазов“, „Люлин“,“Оборище“, „Раковски“, ул.“Климент Охридски“; за селата в Общината: улица 17-та в с.Жегларци и улица 8-ма в с.Честименско.“