Електронни услуги
124 броя услуги се предоставят от Общинска администрация - Тервел.


Идентификатор на услуга : 1992
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2784
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2118
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2033
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 9409
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 9401
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 9418
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 9414
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 9410
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2001
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2061
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2110
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2126
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2517
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2064
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2083
Последна актуализация : 27.01.2023
Идентификатор на услуга : 2519
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2059
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2114
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2063
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2124
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2000
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2066
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2093
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2131
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2039
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2034
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2100
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2112
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2130
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 1989
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2027
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2138
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2396
Последна актуализация : 22.03.2023


Идентификатор на услуга : 2395
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2393
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2071
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2091
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2014
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2092
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2078
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2016
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 1997
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2134
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2133
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2128
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2108
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2104
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2056
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2076
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2057
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2109
Последна актуализация : 21.12.2022


Идентификатор на услуга : 2075
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2017
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2037
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2036
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2084
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2119
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2081
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2060
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 9411
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2088
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2047
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2878
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2115
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2117
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2040
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2120
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2089
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2053
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2132
Последна актуализация : 12.12.2022
Идентификатор на услуга : 2025
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2099
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2023
Последна актуализация : 22.05.2023
Идентификатор на услуга : 2018
Последна актуализация : 28.04.2023


Идентификатор на услуга : 2082
Последна актуализация : 12.12.2022


Идентификатор на услуга : 2105
Последна актуализация : 12.12.2022