БЪЛГАРИ И ЧУЖДЕНЦИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПЛАЩАТ САМО ПО ЕГН ИЛИ ЕИК ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО


Със старта на данъчната кампания Община Тервел пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на Easypay , по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay) и на касите на Български пощи. Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Интернет плащането става след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него.

Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху общата сума за всички данъци. Таксата за интернет плащането е 0.40 лева за една транзакция.

По новия начин местните данъци може да се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ към момента има 2 139 офиса в цяла България. В Тервел има 3. В тях по същия начин жителите на Тервел могат пък да плащат данъци към други общини в страната, където имат имоти.

Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите ето тук: EASYPAY.BG. Те са с гъвкаво работно време, удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.

Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести време и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи.

Разяснения

Ако нямате регистрация в ePay.bg, може да платите от тук.
Формата е максимално улеснена.
За да я попълните коректно, използвайте полученото от вас известие от общината, в която се намира имотът.

  1. Име на задълженото лице – Попълнете трите имена на лицето (пълното име на организацията), на което искате да платите данъка.
  2. ЕГН/БУЛСТАТ – Попълнете ЕГН/БУЛСТАТ на лицето (организацията), на което искате да платите данъка.
  3. Партиден No – Попълнете партидния номер, който се намира в горната част на съобщението, което сте получили от общината.
  4. Община – Попълнете името на общината, в която се намира имотът (данни за името на общината може да намерите в горно ляво адресно поле на изпратеното ви съобщение).
  5. IBAN – Попълнете номерът на сметката на общината. Изписан е в долното дясно адресно поле на съобщението, което сте получили от общината.
  6. Сума за данък върху недвижими имоти – Попълнете сумата, която желаете да заплатите. Това поле може да бъде 0,00. В този случай ще заплатите само такса смет.
  7. Сума за такса битови отпадъци – Попълнете сумата, която желаете да заплатите. Това поле може да бъде 0,00. В този случай ще заплатите само данък сгради
  8. От дата – Попълнете началната дата на периода, за който желаете да платите данък. Това е началната дата на текущата година.
  9. До дата – Попълнете крайната дата на периода, за който желаете да платите данък. Това е крайната дата на текущата година.