ПРОЕКТ: Рехабилитация на част от вътрешната водопроводно мрижа в с. Нова Камена, общ. Тервел и в с.зЗърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер“