Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община ТервелОт 08 юни до 15 юни 2020г. Община Тервел във връзка с изпълнение на дейност “Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса” по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Тервел“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. обявява процедура за подбор на доставчици на социални услуги в звеното за патронажна грижа. Процедурата обхваща набиране на заявления от кандидати за две длъжности - „Диспечер” и „Разносвач”, провеждане на подбор между подалите заявления кандидати и наемане на 11лица.

 • Заявление – образец ДИСПЕЧЕР

 • Заявление – образец РАЗНОСВАЧ

 • ( публикувано на 08.06.2020 г.)


  ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0156 ” ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”

  ( публикувано на 24.06.2020 г.)

  УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ ДО 31.01.2021г.

  ( публикувано на 30.12.2020 г.)

  КАКВО СЕ СЛУЧИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0156 ” ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ” ?

  ( публикувано на 20.01.2021 г.)