Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община ТервелОт 08 юни до 15 юни 2020г. Община Тервел във връзка с изпълнение на дейност “Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса” по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Тервел“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. обявява процедура за подбор на доставчици на социални услуги в звеното за патронажна грижа. Процедурата обхваща набиране на заявления от кандидати за две длъжности - „Диспечер” и „Разносвач”, провеждане на подбор между подалите заявления кандидати и наемане на 11лица.

  • Заявление – образец ДИСПЕЧЕР

  • Заявление – образец РАЗНОСВАЧ

  • ( публикувано на 08.06.2020 г.)


    ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0156 ” ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”

    ( публикувано на 24.06.2020 г.)