МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижна избирателна комисия (ПСИК), участвали в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (І тур) и на 3 ноември 2019 г. (ІІ тур), че започва изплащане на възнагражденията на каса от 08.11.2019 год. (петък) от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:30ч. в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително. Желаещите да получат възнагражденията си по банков път, следва да предоставят оригинал на банкова сметка в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8.
(публикувано на 07.11.2019 г.)


Заповед 740/01.11.2019г.: ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, барове, дискотеки, клубове, павилиони, открити щандове и други обществени места на територията на Община Тервел в изборния ден - 3 ноември 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.
( публикувано на 01.11.2019 г. )


Общинска администрация - гр. Тервел и Общинска избирателна комисия при Община Тервел ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на 2 ноември 2019 г. (събота) по ГРАФИК
( публикувано на 31.10.2019 г. )


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 3 ноември 2019 г.
( публикувано на 29.10.2019 г. )


Съобщение, относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.
( публикувано на 24.10.2019 г. )


Заповед № 720 от 24.10.2019 г. на Кмета на Община Тервел за утвърждаване номерацията и адреса на секция № 082700034 на територията на Дом за стари хора "Радост" с. Полковник Савово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 24.10.2019 г. )


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изтичането на срока за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък и за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия при условията на чл. 37, ал. 2 от ИК, общинска администрация при Община Тервел осигурява дежурство в събота и неделя, 19 и 20 октомври 2019 г., от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Тервел с адрес: 9450, гр. Тервел, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 8
(публикувано на 18.10.2019 г.)


Общинска администрация - гр. Тервел и Общинска избирателна комисия при Община Тервел ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на 26 октомври 2019 г. (събота) по ГРАФИК
( публикувано на 17.10.2019 г. )


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 22.10.2019 г. (вторник) от 17:30 часа в Заседателната зала на Община Тервел, І етаж, ще се проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) от Общинската избирателна комисия - гр. Тервел. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация, РУ на МВР гр. Тервел и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Тервел.
(публикувано на 17.10.2019 г.)


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)/ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ПСИК) В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Уважаеми госпожи и господа членове на секционни избирателни комисии на територията на Община Тервел, Използваме възможността да Ви уведомим, че с Решение № 659-МИ от 23.08.2019 г. Централната избирателна комисия определи възнагражденията на СИК/ ПСИК. С цел да се подобри подготовката на изборния процес и да се повиши мотивацията на членовете на СИК/ ПСИК е указано към основното им възнаграждение, че ще се изплаща и допълнително такова - в размер на 10,00 лв. – за участие в обучението. Участието в обучението ще се доказва с подпис на съответните лица. Техническият екип за изборите от Общинска администрация - гр. Тервел ще бъде в коридора към заседателната зала на общината на І-ви етаж преди началото на обучението – от 17,00 ч., където всеки член на СИК/ ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работата на всички Председатели на СИК/ ПСИК. Община Тервел
(публикувано на 21.10.2019 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 16.10.2019 г. )


Заповед № 681 от 14.10.2019 г. на Кмета на Община Тервел за забрана на продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, барове, дискотеки, клубове, павилиони, открити щандове и други обществени места на територията на Община Тервел в изборния ден - 27 октомври 2019 г. от 00:00 ч. до 24-00 ч
( публикувано на 14.10.2019 г. )


Заповед № 679 от 12.10.2019 г. на Кмета на Община Тервел за образуване на една подвижна секционна избирателна кутия (ПСИК) с № 082700035 на територията на Община Тервел, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 12.10.2019 г. )


Във връзка с изтичането на срока (12 октомври 2019г.) за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, общинска администрация при Община Тервел осигурява дежурство в събота, 12 октомври 2019 г., от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Тервел с адрес: 9450, гр. Тервел, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 8

Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 11.10.2019 г. )


Заповед №669 от 07.10.2019 г. на Кмета на Община Тервел за определяне условията за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 07.10.019 г. )


ВИДЕОКЛИПОВЕ от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.
(публикувано на 30.09.2019 г.)


Заповед № 610 от 17.09.2019 г. на Кмета на Община Тервел за определяне местата на територията на Община Тервел за поставяне на агитационни материали в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 18.09.019 г. )


На 17 септември 2019 г. (вторник) от 15:00 ч. Кметът свиква консултации за състав на СИК/ПСИК за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.
( публикувано на 13.09.019 г. )


Примерен образец - Предложение за състав на СИК/ ПСИК
( публикувано на 13.09.019 г. )


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
( публикувано на 12.09.2019 г. )


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
- Чрез Интернет на адрес -
http://www.grao.bg/elections

- Чрез SMS; Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
- Чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
- Чрез този интернет адрес - http://www.grao.bg/elections всички граждани, които притежават електронен подпис, чрез който да се идентифицират и желаят могат да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Важни дати и срокове, във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, Община Тервел уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината.