Избори за народни представители на 26 март 2017 гЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОБРИЧ


Съобщение относно изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии СИК

Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за народни представители, че започва изплащане на възнагражденията на каса от 03.04.2017 год. (понеделник) от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:30ч. в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително.Желаещите да получат възнагражденията си по банков път, следва да предоставят оригинал на банкова сметка в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8.
( публикувано на 31.03.2017 г.)


Общинска администрация - гр. Тервел и Районна избирателна комисия - Добрич ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК) на 25 март 2017 г. (събота) по ГРАФИК.
( публикувано на 20.03.2017 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
( публикувано на 15.03.2017 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – гр. Тервел уведомява, че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Тервел за изборите за народни представители в Заседателната зала на Общината, І етаж от 13:30 часа на 20.03.2017 г. (понеделник).
( публикувано на 14.03.2017 г.)


Заповед 185 относно опеделяне на секция 082700001 за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването
( публикувано на 14.03.2017 г.)


Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
( публикувано на 14.03.2017 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия
( публикувано на 13.03.2017 г.)


Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание. Служителите ще работят и на 26 март 2017 г. от 08:30 ч. до 19:30 ч.
( публикувано на 10.03.2017 г.)


Заповед № 177/ 10.03.2017 г. на Кмета на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, барове, дискотеки, клубове, павилиони, открити щандове и други обществени места на територията на Община Тервел в изборния ден- 26 март 2017 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.
( публикувано на 10.03.2017 г.)


НОВИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии (СИК) в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
( публикувано на 06.03.2017 г.)


РЕШЕНИЕ № 51- НС от 22.02.2017 г. на РИК Добрич ОТНОСНО: Назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Тервел за Осми избирателен район - Добрич за избори за народни представители на 26.03.2017г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии (СИК) в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
( публикувано на 27.02.2017 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Я