Aрхив


ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел Ви уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. започват да се изплащат от 3 юни 2014 г. (вторник) от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.30 ч. в сградата на Община Тервел, на 4 етаж – при касиера.
Хората, които са били в съставите на секционните избирателни комисии, регистрирани са в Бюрото по труда и получават обезщетение за безработица, следва да декларират това обстоятелство пред териториалното поделение на НОИ, като за целта подават декларация по образец – Приложение № 5 към чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и посочат обстоятелството, че в качеството си на членове на СИК ще получат/са получили еднократно възнаграждение съгласно чл. 97, ал. 1 от Изборния кодекс за изборния и следващия след него ден – 25 и 26 май (неделя и понеделник). Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява за тези дни и се възстановява отново след отпадане на горните обстоятелства.
Съгласно чл. 54д, ал. 3 от КСО лицето е длъжно да декларира пред териториалното поделение на НОИ настъпилите промени в обстоятелствата в срок до 7 дни от настъпване на промяната.

( публикувано на 03.06.2014 г.)

Община Тервел и Районна избирателна комисия ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на 24 май 2014г. (събота) по ГРАФИК.
( публикувано на 20.05.2014г.)

Заповед №250/15.05.2014г. на Кмета на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 00:00ч. до 20:00ч. на 25.05.2014г.
( публикувано на 14.05.2014 г.)


Списък на заличените лица от избирателните списъци за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.( чл. 39, ал. 1 от ИК).
( публикувано на 14.05.2014 г.)


Методически указания за секционните избирателни комисии в страната при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България.
( публикувано на 13.05.2014 г.)


Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място
( публикувано на 12.05.2014 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – гр. Тервел уведомява, че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Тервел за изборите за членове на Европейския парламент от Република България в Заседателната зала на Общината, І етаж от 15,00 часа на 16 май 2014 г. (петък).
( публикувано на 10.05.2014г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Общинска администрация - гр. Тервел съобщава, че подходяща за гласуване на хора с увреждания е избирателна секция № 082700001 с адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 36 /НЧ „Димитър Дончев- Доктора“/. Секцията е разположена на първия етаж от сградата. Входът на сградата на посочената секция ще бъде обозначен с табели и знаци. Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефон: 05751/ 2546 или на адрес: Общинска администрация -гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 8, Информационен център. В изборния ден /25 май 2014 г./ заявки се приемат от 7.00 до 18.00 ч. При заявки Общината ще осигури автомобил.
( публикувано на 08.05.2014г.)

Заповед №209/24.04.14г. За определяне на местата за поставяне на агитационни материали.
( публикувано на 24.04.2014 г.)

Страница на РИК - портал на ЦИК

Решения на ЦИК - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване
( публикувано на 14.04.2014г.)